ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

  • โครงการก่อสร้างหอพระสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสนม
  • โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสนม
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านบ้านโนนชนะสังคม หมู่ 8
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโตน หมู่ 2 (สาย 2)
  • โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองสนม
  • โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ 5
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ 2 (สาย 1)