นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางสาวธัชพรรณ เพ็ชนาม บ้านโพนแพง หมู่ 19

นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางสาวธัชพรรณ เพ็ชนาม บ้านโพนแพง หมู่ 19

นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางสาวธัชพรรณ เพ็ชนาม บ้านโพนแพง หมู่ 19