นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ มอบให้ราย นายบุญชม โคตรภูธร บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20

นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ มอบให้ราย นายบุญชม โคตรภูธร บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20

นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ มอบให้ราย นายบุญชม โคตรภูธร บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20