ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองสนม ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองสนม ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองสนม
 
ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยไม่คิดค่าปรับ – เงินเพิ่ม
ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564