มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลหนองสนม นำโดยนางดอกจันทร์ วงค์มา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ปลัดเทศบาล รองปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)