ติดต่อเทศบาล


ติดต่อเทศบาล

สถานที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง : 122 หมู่ 17 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
จังหวัด : สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 47120
ประเทศ : ไทย
โทรศัพท์ : 0-4209-9771
โทรสาร : 0-4209-9771 ต่อ 11
โทรศัพท์มือถือ : –
อีเมล : obt_nongsanom@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.nongsanom.org

แผนที่