เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองสนม

เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองสนม

  • Version
  • Download 0
  • ขนาดไฟล์ 8 MB
  • จำนวนการดาวน์โหลด 1
  • อัพโหลดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
  • ปรับปรุงวันที่ 24 สิงหาคม 2021

เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองสนม

เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของส่วนราชการฯ