เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

  • Version
  • Download 0
  • ขนาดไฟล์ 374 KB
  • จำนวนการดาวน์โหลด 1
  • อัพโหลดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
  • ปรับปรุงวันที่ 24 สิงหาคม 2021

เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ